Immáron harmadik alkalommal találkozhattunk március 14-én a Prohászka Porta tágasra nyíló ajtaja mögött.

Hezl József előadása

Hívásunkat ez alkalommal 21 társunk fogadta el, akik nagy figyelemmel és aktivitással vettek részt Hézl József interaktív eladásán, aminek címe 'Hogyan dicsérj hatékonyan?' volt. Az előadó vezetésével először rövid bevezetést követően a dicséretet jártuk körbe: milyen is a jó dicséret, mik a hátulütői? Már ekkor beszélgetésbe elegyedtünk egy-egy társunkkal, az előadó ösztökélésére: kit mikor dicsértek meg legutóbb, ki mikor látta, hogy valaki valaki mást kevéssé dicsért csak meg - s ehhez hasonló élethelyzetek ki- és megbeszélése volt porondon. Szó esett a pozitív megerősítésről valamint egy tudományosan bizonyított konfliktuskezelő módszerről, ami a (3+1)-es szabályként foglalható össze és írható le; azaz pl. egy hiperaktív, nehezen kezelhető gyermek felé először az ő szempontjából 3 pozitív tulajdonságot, majd ezt követően egy negatívumot említünk meg. S ez a módszer rendkívül hatékonyan működik, legalább is az óhajtott pozitív végkimenetel szempontjából! :) Az előadás második felében a játékosság került felszínre. Papírtépdesés és folytonos hajtogatás során azt láthattuk bizonyítva, hogy mi emberek mennyire különbözőek is vagyunk: nem volt két teljesen azonos 'lyuk-mintázat'. Egy kis papírdarabra pedig ki-ki egy saját jó tulajdonságát írta fel, majd egy társa hátára tapasztotta, aki - az előadó kérésére - azt csak otthon nézhette meg...

Az előadó lenyűgöző módon és több alkalommal, ráadásul játékosan vont be mindannyiunkat a probléma-megoldások és a saját magunk megismerési folyamatába és gyakorlatába. És ezt a közönség nagyon élvezte!

Egy nagyszerű esten vehettünk részt. Köszönet érte az előadónak és minden jelenlevőnek, akik ezáltal mindannyian az est aktív résztvevőivé váltak. Az előadás közbeni irányított beszélgetések később is folytatódtak, de már kötetlen formában, egy kis enni- és innivaló rásegítése mellett.

Legközelebb április 11-én találkozunk a már jól ismert helyen és időben.

Kiss Gábor