2019 05 09 00002

A székesfehérvári illetőségű művészettörténész 'A kereszthaláltól a feltámadásig' címmel tartott egy nagy érdeklődéssel várt előadást. A megjelent érdeklődők nem csalatkoztak. Csodálatos diaképek segítségével követhettük nyomon a kora középkortól és híres (pl. Leonardo da Vinci) vagy éppen méltatlanul háttérbe szorult festőművészek (pl. Kolozsvári Tamás) során át a Krisztus-ábrázolások változásait, fejlődését, szimbolikáját. Több esetben egészen meglepő művészi megoldásokkal és értelmezési célzásokkal is találkozhattunk.
A szárnyas oltárok művészi megoldásai külön fejezetet jelentenek Krisztus urunk szenvedéstörténetének megjelenítésében.
A főalak (Jézus) kiemelése, a színek, árnyak, a geometria, a centrális képszerkesztés mind-mind a statikus ('nem mozgó, nem beszélő') művészeti ág, a festészet mondanivaló-láttatásának módszerei közé tartozik.
Az előadó - rendkívül alapos felkészültsége révén - mindezen műhelytitkokba is bepillantást engedett számunkra a diaképek magyarázata során.
Köszönjük a művészettörténeti stúdiummal is felérő csütörtök kora esti előadást!

Kiss Gábor