Közösségünk nevét Szent Ágoston édesanyjáról, Szent Mónikáról kapta, aki Istenben bízva sokat imádkozott fia megtéréséért, és tiszta életéért.

Szent Monika logo1

1992 óta Magyarországon Róna Gábor atya közvetítésével Spanyolországból került a kalocsai édesanyákhoz a közösségben örömeiket és fájdalmaikat Isten elé hozó összefogás. Napi imádság megfogalmazása mind egy-egy ilyen szavakba öntött érzés és könyörgés, amit mennyei Atyánkhoz és Jézushoz tárunk.

15 évvel ezelőtt 2007. július 28-án indult a mi székesfehérvári közösségünk Nobilis Márió atya bíztatására. Rögtön utána Medjugoréba, majd az első országos találkozóra mentünk, ahol hosszú sorban álltak a gyónó édesanyák, s várták a lehetőséget hogy találkozzanak az Urral a bűnbánat- és az oltáriszentségben. A 15 év alatt 28 alkalommal tapasztalhattuk ugyanezt, minden májusban, egy vidéki városban, és minden augusztusban egy budapesti plébánián.
Csendes közösség, melynek mindenki tagja lehet, aki naponta imádkozza a napi imát, és egyszer egy héten az oltári szentség előtt. A közösség tagjait a jó Isten tartja számon.

Fő védnöke: Erdő Péter Bíboros prímás

Imamódunk: az egyéni szemlélődő ima, és a közösségi csoportos ima.

4 fő pillér a fontossági sorrendben:

 1. a napi ima
 2. a közösségért felajánlott szentmise,
 3. a jelenlét a családunk számára,
 4. az imatalálkozó.

Fő imádságaink:

 • Szent Mónika napi ima,
 • Rózsafüzér,
 • Házaspárok napi imája és
 • Édesapák napi imája

Ima alkalmaink:

 • minden hónap utólsó csütörtökje, a közösségi teremben, 16:30-tól 18:00-ig, utána
 • együtt veszünk részt a 18:00-kor kezdődő, a közösség élő és meghalt tagjaiért és a leendő közösségi tagokért is ajánlott szentmisén.

Szervező: Bozai Gáborné
06/70/242-2724

 ________________________

 

Édesanyák napi imádsága

 szent monika kep

MENNYEI ATYÁNK, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.

ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.

SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.

Minden könyörgés előtt mondjuk:

SEGÍTS MINKET URUNK,

 • hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
 • hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
 • hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
 • hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
 • hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
 • hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
 • hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
 • hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
 • hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
 • hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
 • hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
 • hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.

Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ………………… gyermekért.

Könyörögjünk!

SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

ÚR JÉZUS, kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át. Ámen.

 

(Az Édesanyák napi imádsága ide kattintva letölthető PDF formátumban...)