Kedves Tagok!

Mialatt Jézus imádandó lelke Péter lelkébe hatolt s fölzavarta a tisztulásnak gyógyvizeit, a <<keserves sírást>>, az alatt tovább sziszeg a kígyóhad; számukra Jézus tekintete, elsötétedésében is sugárzó lelke, ékesszóló hallgatása mit sem jelent; a bűn erőszakossága érzéktelenné teszi a lelkeket. Ily közel Krisztushoz, s mégis oly messze tőle! A lelkek távolát nem méterrel mérni, hanem rokonérzéssel! Lélekhez lélekkel kell közeledni, jóindulattal, figyelemmel, rokonszenvvel, érzékkel

  1. április 27-én az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta”-k részletei:

Jézus megjelenik a bezárkózott tanítványoknak.

  1. << Estefelé, még a hét első napján, együtt voltak a tanítványok, zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Akkor eljött Jézus, és közéjük lépet>> (Jn. 20, 19)
  2. a) Mikor este lőn, s az izgalom egész nap hányta – vetette a kishitű tanítványokat ; mikor féltek is, reméltek is ; mikor suttogtak csak, de a szívük hangos volt , akkor el-jött az Úr és megállt körükben. Későn jött. A Szent Szűzhöz, Magdolnához korán jött; azoknak reggel volt húsvétjuk, a tanítványokhoz későn jött. Talán nem érdemelték meg, talán nem voltak alkalmas hangulatban, talán próbára tette őket az Úr, talán várta, hogy együtt legyenek; van sok oka az Úr késedelmeskedésének, és senki sem vetheti szemére: miért nem előbb? Ó, hisz jön hozzánk, jár köztünk az Úr, s akár siet, akár késik, irgalmas szándékait mindig szeretetben, tiszteletben kell kiváltanom. Ha késik, kitartok, ha vigasztalan vagyok, nem baj; tudom, hogy ilyenkor kell kimutatnom hűségemet. S megteszem, meg szívesen, hogy annál édesebben vigasztalódjam.

Palásti Norbert

 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

  1. a) A szentmise annyi, mint bemutatni a szerető, megalázódott, Istent engeszte­lő Krisztust. A szentírás és liturgia testet és vért emleget. Itt van az én megtört tes­tem… itt van az én kiöntött vérem. Gibbons <<rettenetes titoknak>> hívja, s nem hiheti; mi is megrendülünk, de a valóságnak az erős hitnek alapjain; megrendülve hiszünk. Hisszük, hogy az Úr úgy szeretet, hogy halálba ment, s szent titkában, mint áldozat maradt köztünk. A megtört test és kiöntött vér mindenkit megrendít; senki sem hágna rá a vérre, kitérne neki tiszteletből; mi ily alakban mutatjuk be Istennek.

Palásti László

Péter bánata.

  1. 328. a) <<Az Úr erre megfordult és rátekintett Péterre. Péter akkor visszaemlékezett hogyan mondta az Úr: Mielőtt ma a kakas szól, háromszor fogsz megtagadni en­gem.ˇKiment és keserves sírásra fakadt>> ( Lk 22, 61-62). Az Úr megfordul, s tekin­tete, erős lelke, vádoló, de irgalmas szeretete Péter lelkébe mélyed. Néz reá, mint a nap a márciusi hóra, az áprilisi bimbóra, s olvaszt s bont édesen. Egy tekintet, s mily élet! Uram, tekints napsugaras, mennyei energiával telített lelkeddel ránk… tekints.., győzz. Változtass el; sugározz erőt, kedvet, fényt, meleget e bénult életbe, ez er­kölcsi depressziókba. Ne legyen vakondok-lét életünk, kik az Isten csillagait nézzük, s ne legyen denevér-életünk, kiket virágos, erőteljes lelki világba hívsz; fényt, Uram, fényt, színt, szépséget, örömöt. Ez a te életed s a te kegyelmed.

Habi Ildikó

A megdicsőült Krisztus öt szent sebe.

  1. 375. << Tedd ide ujjadat és nézd kezemet és tedd az oldalamba>> (Jn 20,27).
  2. a) Krisztus megtartotta sebeit dicsőséges testében, glóriába foglalta az öt mirha­sze­met, mintha azt mondaná : Nézzétek, én is olyan voltam, mint ti ; e gyöngeségből való a dicsőség, mint hűvös völgyből a felhő, mint virág a földből, mint diadal a harcból. – A kezek sebei jelzik a nehéz munkát, melyet Krisztus végzett, az <<improbus labor>> - t… Nehéz, hálátlan munkában állunk sokszor; tartsunk ki! A lábak sebei jelentik a göröngyös, nehéz utakat… A szív sebe utal a világ gyűlö­letének, rágalmának, szeretetlenségének nyilaira! Távol legyen tőlem is a puhaság, a csüggedés, a kényesség; <<tőlem pedig távol legyen másban dicsekednem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, ki által nekem a világ megfeszíttetett, és én a világnak>> (Gal 6,14).

 

Vili János

Digitális tablónk bemutatja:

  • Elmélkedő együttimádkozás fiatalokkal 2019. április 27-én.

Kedves Testvérek, 2019. június 8-án, szombaton a 18.00 órai esti szentmisét követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vili János

Prohászka Egyházközség

(A Hírlevél letölthető pdf formátumban).