PP Szalai Kolozsvar

A székesfehérvári illetőségű középiskolai tanár, dr. Szalai Károly figyelme már dunaföldvári kezdő tanárként is a helytörténeti kutatások felé fordult. Ez az elkötelezettsége mind a mai napig megmaradt, Székesfehérvár vonatkozásában is. Emellett egy hatrészes előadás-sorozatba is belevágott (A Kárpát-medence nagyvárosainak nevezetességei és értékei a dualizmus korában), aminek egyik fejezetét, a 'Kincses Kolozsvárról' szólót osztotta meg velünk is október 24-én. A Tanár úr rendkívül alapos levéltári kutatást követően bőséges korabeli fényképanyag (főként képeslapok) segítségével és lenyűgöző tárgyi tudással mutatta be számunkra a jelenlegi magyar határon kívül található, sok-sok értékes 'kinccsel' rendelkező magyar nagyvárost. Az előadó természetesen kitért a dualizmust megelőző korok sorsfordító korszakaira és eseményeire is. Hiszen egyértelműen csak így érthetőek meg a dualizmus időszakának, sőt, némiképp az azt követő korok változásai is. Köszönjük az előadónak a tanulságos, egyben sok új értékes információt is tartalmazó estét.

Kiss Gábor