A Prohászka Baráti Kör keretei között 2024. február 8-án (csütörtök) látogatást tettünk a zalaegerszegi Mindszentyneumban.

Az időjárás kegyeibe fogadott bennünket: napsütéses időben 7 testvérrel indult el a Bakony IC 7:46-kor.

A 2 óra 22 perces vonatozást követően jó hangulatban és szikrázó napsütésben kezdtük meg a másfél km-es városi sétánkat.

Ennek során számos érdekességet sikerült útba ejtenünk, így legalább némi ízelítőt kaphattunk a rokonszenves város értékeiből, kincseiből.

Itt csupán néhány felvételt mellékelünk, a teljes fotókészletet (265 db!) egy külön fotó mappában érhetik el az érdeklődők.

Valamennyi felvételt felirattal láttuk el, így még informatívabb lett a képanyag.

Megjegyzés: jó pár felvétel az egy évvel ezelőtti, borús és esős látogatás során készült.

Rögtön a vasútállomással szemben áll a város országzászlója, egy szép formájú mamutfenyő árnyékában.

01

Innen folyamatosan tartva az északi irányt, láncra fűzve vettük sorra a fontosabb nevezetességeket.

A város számos zöld területtel, parkkal büszkélkedhet, közte a Dózsa-ligettel, ahol Wass Albert szobra is áll.

02

Az impozáns evangélikus...

03

... és a különleges kinézetű református templom...

04

... egymáshoz közel terül el.

Mindkettő mellett megtalálhatjuk az illető felekezetű vallásreformerek, úgy mint Luther Márton egész alakos...

05

... és Kálvin János mellszobrát.

06

A Hevesi Sándor Színház előtt áll a 'földön járó toronyóra'.

07

Ezt a valamikor a plébániatemplom tornyában járó óraművet felújítás után 2005-ben helyezték itt el, minden földön járó csodálatára.

Ugyancsak a színház előtt találhatjuk meg Medgyessy Ferenc Táncosnő című szobrát, ami országszerte több másolatban is megtalálható, többek között Székesfehérváron is.

08

A román majd gótikus Mária Magdolna templom uralja a környéket.

09

A templom előtt egy szépséges Szentháromság-szobor áll,

10

... mellette pedig Mindszenty egészalakos szobra.

11

Délidő közeledtével a Deák téren, a névadó szobra

12

... és a barokk Törvényház...

13

... melletti padokon tartottuk meg az ebédszünetünket.

14

Azután következett Szent Flórián...

15

... és Mihály deák szobra,

16

ill. a valamikori egerszegi  vár egy emlék-sziklája.

17

Végre elértük a Mindszentyneum 2022. október 23-án átadott épületét.

18

A Múzeum 3 állandó kiállítására elegendő időt kellett hagynunk.

A pinceszinten kezdtük, ahol a 'Téglától templomig' c. kiállítás anyagával ismerkedhettünk meg, benne a szerzetes- és lovagrendek történetével,

19

... valamint a miniatúrafestés gyakorlatával is.

20

A földszinti fő kiállítás mindannyiunkat megérintett. Úgy gondolom, hogy még sokáig a gazdag, ügyesen és interaktív módon felépített kiállítás hatása alatt leszünk. Úgy tűnt, egyszerre több érzékszervünkre is hatást gyakorolt! Ezt lehetőleg mindenkinek látnia-hallania-érintenie kellene!

Végig követhetjük Mindszenty életét a gyermekkortól a testi-lelki megpróbáltatásokon át a bebörtönzésén és az 1956-os szabadulásán, a Rómába való távozásán valamint a számtalan pasztorációs útján át egészen a haláláig.

Sőt, a halálát követő tisztelet és kultusz megnyilvánulását, a pápák kiállását mellette, továbbá híres egyházi és világi személyek hitet tevő megnyilvánulását is megismerhetjük.

Most és itt csak néhány önkényesen kiemelt kiállítási elem, a többi a már említett internetes Google-fotóalbumban.

Az Országfelajánlási Ima Székesfehérváron hangzott el, 1946. augusztus 25-én.

21

Teljes szövege itt is olvasható.

22

23

A legemlékezetesebb kiállítóterem egy henger alakú, felülről megvilágított helyiség volt, ahol körben haladva a hercegprímás sorsát követhetjük nyomon a letartóztatásától a vallatáson, a peren, a fegyházon, a házi őrizeten és a világ kiállásán keresztül.

Miközben hallhatjuk az ő hangján a hitvallásnak is beillő szavait: Uram, adj békét ezekben a napokban!

24

A harmadik, emeleti kiállítás a kommunista diktatúra alatti egyházüldözést próbálja bemutatni a következő nemzedékeknek.

A Rákosi- és a Kádár-korszak módszerei mellett...

25

...megismerhettük az egyházellenes pártpropaganda egyes elemeit is,

26

így pl. az ÁVH és az Állami Egyházügyi Hivatal által katalogizált 'veszélyes' személyek nyilvántartását.

27

Érdekes epizód az illegális cserkészet és az álcázott táborozások életben maradásának egyes fortélyait bemutató életszerű installáció, például egy káplánnak a biciklijére szerelhető olvasója.

28

A koncepciós perek bemutatása és a társadalom eltávolodása az egyházaktól, a vallásosságtól is fontos szerepet kapott.

Ugyancsak részletesen tárgyalják a hitoktatás és az egyházi szertartások helyzetének alakulását.

A múzeumlátogatás végeztével ismét egy másfél km-es séta következett a továbbra is szép tavaszi időben.

A Deák tér sarkán áll a Fiatalok c. szoborkompozíció.

29

Kicsit arrébb, a Piac tér szélén találhatjuk a valamikori törzsárus, egy kefekötő szobrát.

30

A Széchenyi téren áll a Kvártélyház, amit még Mária Terézia építtetett az átvonuló katonái számára.

31

Az Európa tér érintésével értük el a központi fekvésű Dísz teret, ahol a Göcseji tulipán-szökőkút mellett...

32

... a Sakkozók kettős szobrára is rácsodálkozhatunk.

33

Ugyancsak itt kapott helyet a Zalai nemes szobra is.

34

A Városháza szocreál épülete előtt ágaskodik Zrínyi Miklós lovasszobra.

35

Még bőven az IC-vonatunk indulása előtt kiértünk a vasútállomásra.

36

Kissé fáradtan, de telve friss élményekkel indulhattunk hazafelé, az ismét 2 óra 22 perces útnak, aminek a végén pár perccel negyed 7 után érkeztünk Fehérvárra.

Végezetül és megerősítve: csak ajánlani tudjuk minden honfitársunk részére ezt a remekbeszabott, egyedi, különleges, hiánypótló, nélkülözhetetlen és egyúttal lélekemelő kiállítást!

Ráadás: éppen a látogatásunk napján volt az évfordulója, hogy 75 évvel ezelőtt zajlott Mindszenty József bíboros koncepciós pere...

erről egy még előzetes híradás érhető el itt... 

... majd pedig egy beszámoló az eseményről

Összeállította és fotók: Kiss Gábor