Kedves Testvérek!

Már a természetes erkölcsi élet föltételezi a helye önismeretet, ezért volt az ókori görögök axiómája: ismerd meg magadat. A lelki életben az önismeret a tökéletesedés kiinduló pontja és állandó kísérője. Nem egyszerű ténymegállapítás, hanem erkölcsi ítélet, mely a tapasztalatok alapján a bűnök kerülésére, jótettekre és az erények (alázatosság, türelem, megfontoltság, békesség) megszerzésére és gyakorlására sarkal.

2024. január 25– én az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta” – k részletei:

Így szerette Isten a világot.

125. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda" (Jn 3, 17)

b) Így szeret, ily isteni szívvel szeret. Az emberek közt is vannak áldott szívek; a jegyesi, a szülői, a baráti, a gyermeki szeretetnek, a szívnek, s kedélynek csodavilágát nyitják meg; illatos, édes érzelmekkel hintik be az életet. Tovább, a szív a művészet világát sugalmazza. Azután jön a hit, az érzelmek új világával. Mit gondoltok, milyen világba vezet be Jézus szíve, mellyel Isten akart szeretni s minket egy isteni, érzelmes világba bevezetni?  << Így szerette Isten a világot. >>

Palkovits Panka

 

Hála.

253. << Csak egy tért vissza közülük, amikor látta, hogy meggyógyult. Hangos szóval áldotta Istent és lába elé borulva hálálkodott. Ez szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: „Nem tízen tisztultak meg? Hol a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? >>

a) Hálát, szívből hálát adni a sok vett jóért, mely felém repül, mint a hópelyhek; nem bírom megszámlálni; arcomba csap, mint az erdő lehelete, kitudja, mennyi s milyen virágkehelyből! Nem bízom el magam, de szívom, élvezem. Ó be jó, be jó azt tudni, hogy mennyi jót élvezek, mikor egészséges s erős vagyok, mikor az ég világosságát látom, s minden érzékem s tehetségem friss és ép. Kivált pedig, ha erős s ruganyos a lelkem. Igaz, néha szinte jogot formálok mindehhez, s elfelejtem, hogy mindez kegyelem. Hátha lábamat törtem volna, vagy éles szálka hasítja fel körmömet? Hátha vak vagy béna volnék akár testemben akár lelkemben? Ó Istenem, hála neked a sok jóért, mennyországod rám szakadó darabkáiért…!

Kiss Noémi Anna

 

Az Isten országa bennünk.

15. a) << Közel van a mennyek országa >> (Mt 3, 2) A mennyország az Istennel való, bízó, szerető egyesülésben áll. Lelkem hozzá ragaszkodik s megnyugszik benne. E tudatot érvényesítenem kell mindenen át s mindennek dacára, ami letör, aggaszt, nyomorgat engem. Akkor úgy érzem, hogy alakítok lélekkel életet, mint ahogy a szobrász alakít szirtből szép alakot. Habozom néha, kislelkű vagyok, a világ rám zúdítja hullámait; meglep a kétség, hogy talán mégiscsak semmiség az élet. Oly kicsinyek, gyöngék vagyunk, elsodor a hullám; de meg kell győződve lennünk, hogy a lélek győzi. Jézus mondotta: Igen… van mennyország, van Atyánk… El van ugyan rejtve arca, de tudjuk, hogy nem medúza-arc. Érezzük. A világ nagy, de Jézus mondotta: Nagyobb a lélek. Öntudatra ébredek a nagyvilággal szemben. Önmagamat állítom, azután átérzem s átélem a lelki erőt, mely az én világomat kialakítani képes.

Szoboszlai Ambrus

 

A nyolc boldogság.

145. a) << A tömeg láttára Jézus fölment a hegyre. Ott leült, tanítványai pedig köré-je gyűltek. Akkor szólásra nyitva ajkát, így tanította >> Mt (5, 1) Az elnyomott, el-csüggedt néphez szól Jézus a könyörtelen, klasszikus idegen uralom korában; a szenvedő népnek borús érzelmi világába, a római erőszakos politika s a farizeusi formalizmus korszakába beleállítja a maga szép, nagy lelkét. Irányt mutat, mely első-sorban szükséges, de mely nem minden. Fölmegy a hegyre. A kultúra hegyei fölött emelkedik az ő hegye. Az ő isteni páratlan lelkületének, a nyolc boldogságnak napja e hegy fölött kel föl. Onnan ragyog felénk. Magas hegy, az új törvény, a nemes, fölé-nyes, tökéletes akaratnak magaslata. Útban vagyunk e hegy felé; meredek utak, sziklák s örvények közt vezetnek a magasba; látom, hogyan iparkodnak a hívek e hegyre; némelyek fáradtan, terhelten, némelyek tétovázva, kislelkűen; én Krisztusra nézek, magaslata dacára közel érzem s megyek bátran előre; ő segít.

Schneider-Zay Ákos

 

Máté, a vámos

138. << Amint a vám mellett elhaladt, látta, hogy ott ül Lévi, Alfeus fia. „Kövess engem” >> (Mk 2,14).

b) <<Kövess engem. >> Mily szózat, mily kinyilatkoztatás; a Krisztus- kép beleragyog a lelkébe s kitölti fénnyel, s erővel. << Átmenőben >> ugyan, de hódítólag. Eltörpül e hatalmas szózattal szemben érdek, elcsitul minden más, s könnyű lesz a szív, lendül s indul; << parancsaid útján futok, ha kitágítod szívemet. >> Ugyancsak teremtő szózat; új embert alkot. – Ne kételkedjünk az erőben; sokat tehet, ha lelket talál.

Vili János

Kedves Testvérek, 2024. április 11 – én, csütörtökön a 18.00 órai esti szentmisét követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vili János
Prohászka Egyházközség