Kedves Testvérek!

A II. Vatikáni Zsinat tágra nyitotta szívét, és senkitől sem tagadja meg az üdvözülés lehetőségét, hiszen tudja, hogy „Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön” (1Tim 1,4). Ugyanakkor azonban tanítja: Isten akarata szerint szüntelenül kell terjesztenünk az evangéliumot, hogy minden ember tudatosan is megismerje és kövesse Üdvözítőjét.

2024. június 13-án az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta”-k részletei:

Az Oltáriszentség iránti áhítatunk négy követelménye.

427. d.)  Negyedik követelmény az engesztelés szelleme. Akit úgy szeretünk, annak fölajánljuk összes szimpathiáinkat… bántalmait is szívünkön viseljük. Itt az Oltári-szentségben kell Jézust megkövetnünk, itt ahol szeret, itt ahol bántják. Mit csináljunk a bűnök sárözönével? Könny és vér, az akasztja meg e pusztító, szégyenletes árt; lángoló, résztvevő szeretet, az apasztja ki dagályát. Mintha vadrózsakoszorút kötnénk az oltáriszentség aranyos tartóira, virágos tövist s tövises virágot. Ilyen a mi áhítatunk; virágos is, illatos s fájdító is. Mindegy; a lélek is, mely ez érzelmeket ápolja, szép, kedves, bájos, s Isten szemeiben oly elegáns, mint a vadrózsának erőteljes tavaszi hajtása!

Schneider – Zay Ákos

 

Keresztények csak az egyház által lehetünk.

408.  a)  << Aznap mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk >>  (ApCsel 2,41)

a) Keresztény vagyok és reflektálok az elvekre, melyek által azzá lettem. Kereszténnyé lettem azáltal, hogy Krisztusban az isteni tekintélyt fölismertem és magamat neki átadtam, ő vezet, ő nevel engem. Az igazságot illetőleg a Mester isteni tekintélyét követem; a lelki élet fejlesztését, növelését illetőleg a Megváltó kegyelemszereit használom; a híveknek, testvéreimnek összműködéseit illetőleg a kormányzó, intéző, apostoli tekintélynek hódolok. Mindezt az isteni tekintélyt az egyházban találom fel. Isten fektette az egyházba; ő áll jót; ő gondozza e nagy vezérlő, intéző hatalmat. Nem is csoda. Hisz ez az ő intézménye. A levegőt nem lehet a kémiára bízni és a vizet nem lehet a laboratóriumok szűrőiben előállítani; a termést nem szabad üveg-házaktól várni s az anyai szeretetet sem felsőbb leánynöveldéktől; más forrásokból kell ezeknek a létet fönntartó elemeknek áramlaniok; éppúgy az összeköttetést az Isten és az emberi lelkek közt nem lehet a tudománytól, nem a kathedráktól várni, annak oly általánosnak kell lennie, mint a napvilágnak és levegőnek: ez az egyházban megörökített, isteni tekintélyre van bízva. Hiszek s örvendek! Nem nézem az embert; a pápában nem nézem, hogy olasz-e vagy francia; nem kutatom az egyház történelmében is érvényesülő ármányt és politikát. Mindez emberi, de a tekintély döntése s iránya isteni; nekem ez elég.

Vili János

Kedves Testvérek, 2024. november 28-án, csütörtökön a 18.00 órai esti szentmisét követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hívatásokért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vili János
Prohászka Egyházközség