Mit csinálunk, mi cserkészek? A tizenéves fiatalok testi-lelki adottságait figyelembe véve, 6-8 fős csoportokban, az őrsökben végezzük a lendületes, játszva és cselekedve tanító munkát.

 

Mire jó a cserkészet? A családdal és az egyházzal együttműködve az egyén teljes személyiségére tud hatni. Célkitűzésének megfelelően a cserkészet testi-lelki egységet és fejlődést nyújt, energikus, találékony és ügyes embert nevel, fegyelmet, lovagiasságot és hazaszeretetet olt az ifjúságba, elmélyíti a vallásos hitet, egyszóval jellemessé nevel, ami talán a legfontosabb ahhoz, hogy a felnövő ember megállja a helyét az életben.

Ki lehet cserkész? Bármely fiú vagy leány, aki vállalja, hogy életformánk, törvényeink és elvárásaink megismerését követően önként fogadalmat tesz, és ezzel elhatározza, hogy önnevelés útján kíván emberebb embert, magyarabb magyart faragni magából.

Csapatunk, az 1990-ben alakult Wathay Ferenc cserkészcsapat 12 cserkésszel. Első fenntartó testületünk a Munkácsy Általános Iskola volt. Az alapítás után csapatunk létszáma szépen fejlődött, hála Pásztor József alapító csapatparancsnok munkájának. Négy év alatt elértük 45-50 fős létszámot. 1995-ben az iskolai igazgatóváltás, illetve a cserkészetnek nem kedvező politikai légkör szükségessé tette, hogy új fenntartó testületet keressünk. Így kerültünk a Vasútvidéki Egyházközséghez, ahol megboldogult Garda atya nagy szeretettel fogadott minket. Ebben az évben még egy nagy változás történt a csapatunk életében: Pásztor József lemondott és az új parancsnok Fehér György lett. Csapatunk 25-30 cserkésszel működik. A tanévben heti rendszerességgel vannak az őrsi foglalkozások. A csapatban minden cserkészkorosztály képviselve van, vannak kiscserkészek, cserkészek, roverek és öregcserkészek. Az éves cserkészmunka mellett minden évben 6-7 napos nyári csapattáborunk van. Az őrsi foglalkozások mellett sokat túrázunk, részt veszünk egyházközségünk ünnepi eseményein (Prohászka és Kaszap misék, Szentsír őrzés, Betlehemi Láng fogadása, őrzése). Az egyházi ünnepek mellet a városi és állami ünnepségeken is képviseltetjük magunkat. Rendszeresen jelen vagyunk az évente megrendezésre kerülő kerületi kézműves napon. Tavirózsa őrsünk a 2018-as országos cserkész népdaléneklési versenyen első helyezést ért el.

Névadónk: Wathay Ferenc végvári katona a török időkben. Székesfehérvár várkapitányhelyettese 1601-1602-ben. A vár elfoglalása után török fogságba kerül, itt írja meg rabsága történetét verses-énekes formában. A fogságból való szökése után ismét katonának áll, de a verselést sem hagyja el. Balassi Bálint és Tinódi Lantos Sebestyén mellet a legjelentősebb végvári költőnk.

Várjuk sorainkba a kalandot, jó társaságot, olykor kemény munkát szerető 6-14 éves fiúkat és leányokat. Őrsi foglalkozásaink szombatonként 9:30 órától kezdődnek a plébánián.

Fehér György cserkésztiszt
csapatparancsnok