Kedves Tagok!

Ferenc pápa útjára indította a világszinódust, amely 2023 októberéig tart. A Szentatya azt szeretné, ha minden megkeresztelt ember felszínre hozná magában a hit érzékét. A Szentlélek új, megerősítő fuvallatát is várja, hogy minden megkeresztelt ember átgondolva a saját keresztényi méltóságát buzgóbb, odaadóbb életet akarjon élni a magánéletében és az Egyház közösségében is. Beszélgetni és elmélkedni kell, hogy cselekedeteinket irányítsa: közösség, részvétel, küldetés. A szinódus - az együtt járás - célja: mit üzen a Szentlélek ma az Egyháznak. Életállapotunknak, földi hivatásunknak megfelelően keressük, mi az, ami a keresztségünkből fakadó kötelességünk. Az Egyház ígéretet kapott arra, hogy az idők végéig vele lesz a Szentlélek, és irányítani fogja. Adjon lsten megvilágosodást, megerősödést, elszántságot, hogy merjünk és akarjunk a Szentlélek által kijelölt úton haladni.

2021. november 18-án az esti szentmisét követő elmélkedésen elhangzott „puncta"-k részletei:

Az advent várakozásteljes, sejtelmes idő.

6. Jól illik hozzá az a novemberi, decemberi reggel, mely nem tud kibontakozni ködből, s sötétségből, elnyújtja a lélek vágyát is. E hosszú, elnyújtott keltegetés egyszersmind kikezdés; az egyházi évadventtel kezdődik. Kópiázza a Krisztus előtti évek borongós homályát. Tehát várakozás, keltegetés, kikezdés, ezek az advent jellegei, melyeket Szent Pál is említett: Nox praecessit, dies appropinquavit. ... tűnik az éj, hasad a nap; ébredjünk erőteljes, szent életre, mely Krisztus felé siet.

c) Különösen pedig ismét kezdők akarunk lenni. Jézus buzdít: kezdj! Mint ahogy a napsugár sziporkázik, a zúzmarás fák bóbitáin is ingerkedve süt be jégvirágos ablaktáblákon át szobánkba, mintha felszólítana: kezdjük hát élni; úgy Krisztus. Kezdjünk sokszor! Furcsa kívánság, de rendkívül fontos. A kezdetnek sajátlagos mozgalma s lendülete van. Még nem ismer fáradtságot s csalódást. Van kedve. Gondolj a kikelet kezdetére; hajt a százéves tölgy és bükk is; puhul, fakad a kenettől. Nem hajtana, ha kemény és száraz maradna. Az lsten keni föl a lelket...«propterea unxit te Deus... » a jó kedv kenetével, « oleo laetitiae ». Nagy a föladatunk; a kezdet kezdetén állunk. Szent Pállal, amik előttünk vannak, azok után törekszünk!

Schneider Zay Ákos

 

A Szent Szűz bölcsődala

62. « Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja » (Lk 2,7)

b) A Szent Szűz pedig mit ad neki? Szívének melegét, puha karjait, édes csókjait; imádja, szereti. Csókot nyom lábacskáira, csókot kezecskéire, szemeire, arcára, s mindene lesz neki: temploma a barlangban, meleg boldogsága a hidegben, sötétben szeme világa, édes pihentetője a jászolban. - E reménységeken tisztul meg a mi földi szeretetünk is, mint gyaluforgácson a folyadék; akarunk tisztulni érzéki vonzalmainkban, s Jézust szeretve e szeretetért eltűrni barlangot, hideget, kemény fekhelyet, lelki sötétséget; de mindezt csak azért, hogy mélyebben, igazán szeressünk.

Varga Dorina

 

Hiszem a Szentek közösségét.

414. a) Az emberi életben három hatalom van, mely községeket alkot, nyelvet formál, otthont épít, kincseket gyűjt; ez a három: a test és vér, - a tudás és művészet, - az lsten s az örök élet. A test és vér családot s nemzetet alkot, melyben bár vannak szellemi szálak, tiszta erkölcsi elvek, mégis a szeretet s hagyományokat a vérrokonság hordozza; édes otthont, illatos légkört, erőteljes és boldog életet, sok küzdelemmel, sok csalódással. A test és vér otthonai s közösségei fölött állanak a szellem s a gondolat közösségei; nagyszerű községek új élettel, ragyogó atmoszférával; a gondolat egysége ignorálja a test és vér különbségeit, a nemzeti különállást; országa a határkövek s a vámfák között terjed; Kárpátok, Lajta, Rajna, Alpesek, a La Manche - csatorna számára nem léteznek. Valamint a napsugár nem ismer nemzeti határokat, hanem egyaránt kiomlik Párisra s a Kárpátok irtásaira, az Andrássy útra és a Hortobágyra, úgy a szellemi élet a családok, a nemzetek otthonaitól függetlenül egy más otthont épít, más nyelven beszél, más kincseket nyújt. Hatalma a tudás, mely nem külön út, hanem egyesít; legyőzi a természet féktelen erőit; megállítja a villámot, föltárja a földet, gyógyforrást nyit, betegségeket gyógyít! Nézzétek a szellem közösségét! E közösségnek országa a gondolat, ereje a feltalálás, kincse a tudás s vágya a haladás ...

Palásti László

 

Jézus lelkének mélysége.

49. «A törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztussal valósult meg» (Jn 1,17 ).

Az isteni szeretet a legszebbet, s legédesebbet Jézus lelkében teremtette. Ez az a mű, melyet le is foglalt magának egészen, mondván: enyém vagy lelkem, édes lelkem vagy, szeretlek s a lényeg egységében egyesülök veled. Kielégítem minden vágyaidat, fölkenlek, megkoronázlak. S ez irgalmas szándékait ki is vitte rajta s beállította létbe Krisztus lelkét, imádásunk, elragadtatásunk karácsonyi vízióját. Tekintsünk e lélek mélységeibe. a) Ennek a léleknek is első vágya a végtelen, isteni élet: « vitam peti it a te » életet kért tőled; s az isten teljesítette vágyát s beleöntötte Krisztus lelkébe a természetfölötti, örök élet boldogságát ; fénybe, az isteni lényeg szemléletébe teremtette bele. Ez az első lélek, mely látta az Istent; az első, kiben az örök élet vágya kezdet óta örömben váltódott ki, s melyen az örök dicsőség sugara először gyulladt ki. Aki arcába néz, elragadtatással mondja: ó mily szép vagy, elsőszülött testvérünk!

Vili János

 

Kedves Testvérek, 2022. január 20-án, csütörtökön a 18.00-i esti szentmisét követően imádkozunk együtt Prohászka atya sírjánál új papi hivatásokért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vili János
Prohászka Egyházközség