A Prohászka Imaszövetséget Spányi Antal székesfehérvári püspök alapította 2007. augusztus hónapban. A Szövetség tagjainak feladata a hivatások ébresztése, hogy értővé és hallóvá segítsük alakítani a fiatalok szívét és lelkét, hogy befogadhassák az Úr szavát, és a hívó szóra nagyvonalúan, követve a bibliai példákat, igennel feleljenek.

 

Simor János bíboros hercegprímás 1890. évben az esztergomi nagyszeminárium spirituálisává nevezte ki a 32 éves Prohászka Ottokárt. A spirituális szó mint fogalom, általában azt jelenti, amit a mai szemináriumainkban a klerikusok lelki életére vigyázó papi személy tevékenysége magában foglal. Prohászka a lélekformálás művésze volt. Személyiségéből olyan szellemi gazdagság és oly meggyőző erő áradt, hogy magával ragadta kispapjait. Ebből a kiapadhatatlan forrásból ered a mindmáig ismert Elmélkedések az Evangéliumról című műve. Prohászka másfél évtizeden át esténként a szeminárium kápolnájában sorra vette az evangélium igéit és történéseit abból a célból, hogy kispapjai megismerjék Jézus Krisztust. Megtanította kispapjait elmélkedni, és ezzel elindította őket az életszentség útján.

Egyházközségünk közvetlen kapcsolatot alakított ki a város középfokú oktatási intézményeivel abból a célból, hogy a fiatalok kézbe tudják venni az Elmélkedések az Evangéliumról című könyv köteteit az egyházi év adott szakaszainak megfelelően. Az oktatási év folyamán négy alkalommal a fiatalok által megválasztott punctak alapján együtt imádkozunk - elmélkedünk Prohászka atya síremléke előtt. Egyházközségünk folyamatosan ápolja a személyes kapcsolatokat az oktatási intézményekkel, hiszen csak annak tudunk követőivé válni akit nagyon jól ismerünk és nagyon szeretünk.

A fiatalokkal történő következő együttimádkozásra 2024. november 28-án, csütörtökön a 18.00 órai esti szentmisét követően kerül sor.

A Prohászka Imaszövetség hírlevelei, beszámolói megtalálhatóak honlapunk "Beszámolók" rovatában.  (Utolsó beszámoló közvetlen linkje: 2024.06.13.)

Vili János